Háló Sándor igehirdetései

Háló Sándor

Háló Sándor 2018.05.05. igehirdetés

 • Máté evangéliuma, 5. fejezet, 13-16. vers
 • Pál apostol a Filipibeliekhez írt levele
 • János apostol első levele
 • Ézsaiás próféta könyve, 60. fejezet
 • János apostol, Jelenések könyve, 18. fejezet

Letöltés

Háló Sándor 2018.02.04. igehirdetés

 • Máté evangéliuma, 24. fejezet, 12-13. vers
 • Pál apostol Efézusiakhoz írt levele, 2. fejezet, 10. vers
 • Pál apostol Teszalonikakhoz írt levele, 1. fejezet, 3. vers, 2. fejezet, 15. vers
 • Pál apostol Rómabeliekhez írt levele, 2. fejezet, 7. vers
 • Péter apostol, 1. levele, 5. fejezet, 10. vers

Letöltés

Háló Sándor 2015.11.28. igehirdetés

 • Pál Apostol Rómabeliekhez írott levele 11. fejezet 33. vers
 • Pál Apostol Rómabeliekhez írott levele 12. fejezet 1-2. vers
 • Dávid 51. zsoltár

Letöltés

Háló Sándor 2015.09.19. igehirdetés

 • Pál Apostol levele Galátziabeliekhez 5. fejezet 1-6 vers
 • Pál Apostol Rómabeliekhez írt levele
 • Ésaiás próféta könyve 61. fejezet

Letöltés