Deák Judit igehirdetései

Deák Judit

Deák Judit 2018.11.17. igehirdetés

 • Ésaiás, 46. fejezet, 10. vers
 • Efézus, 1. fejezet, 9-11. vers, 2. fejezet, 10. vers
 • Péter apostol, 1. fejezet, 18-20. vers
 • Jelenések könyve, 13. fejezet, 8. vers
 • Római levél, 8. fejezet, 28-30. vers
 • Ezékiel, 1. fejezet, 8-16. vers
 • I. Korintus, 4. fejezet, 9. vers

Letöltés

Deák Judit 2018.02.17. igehirdetés

 • János evangéliuma, 17. fejezet, 3. verse
 • 19. zsoltár, 10. vers
 • Jelenések könyve, 2. fejezet, 24. vers, 15. fejezet
 • Júdás levele, 20-21., 24-25. vers
 • Pál apostol Efézusbeliekhez írt levele, 3. fejezet, 18. verse

Letöltés

Deák Judit 2017.10.21. igehirdetés

 • János evangéliuma, 20. fejezet, 19-21. és 26. vers
 • Pál apostol Efézusbeliekhez írt levele, 2. fejezet, 1-3. vers
 • Korintusbeliekhez írt I. levél, 10. fejezet, 21. vers, 13. fejezet, 5. vers
 • Jónás próféta könyve, 3. rész, 9-10. vers, 4. fejezet.
 • Mózes I. könyve, 42. fejezet, 21-22. vers
 • Pál apostol Efézusbeliekhez írt levele, 4. fejezet, 31. vers
 • Lukács evangéliuma, 23. fejezet, 40-41. vers
 • Máté evangéliuma, 7. rész, 12. vers

Letöltés

Deák Judit 2015.11.21. igehirdetés

Letöltés

Deák Judit 2015.08.22. igehirdetés

 • Máté Evangéliuma 24. fejezet 24. vers
 • Királyok könyve I. könyv 13. fejezet 1-5 vers és 8,15,18 valamint 20 versek, 19. fejezet 19 vers
 • Jakab levele 1. fejezet 13. vers
 • Apostolok cselekedetei 8. rész 26. vers

Letöltés